29.01.2023 | 10:21
USHTRIA ÇLIRIMTARE E KOSOVËS – UÇK! Këtu mund të debatohet çdo gjë rreth Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Na sugjeroni tema të reja dhe ne do t’i publikojmë.
1
2
From Besim Kelmendi 05.03.2011 | 10:19
PAVARËSIA E KOSOVËS MOMENT HISTORIK! Këtu mund të debatohet çdo gjë rreth Pavarësisë së Kosovës. Na sugjeroni tema të reja dhe ne do t’i publikojmë.
1
From Besim Kelmendi 05.03.2011 | 10:19
BASHKIMI KOMBËTAR SYNIM I SHUMË BREZAVE! Këtu mund të debatohet çdo gjë rreth Bashkimit Kombëtar. Na sugjeroni tema të reja dhe ne do t’i publikojmë.
2
From Besim Kelmendi 05.03.2011 | 10:19
ADEMJASHARI.COM Këtu mund të debatohet çdo gjë rreth portalit AdemJashari.com. Na sugjeroni tema të reja dhe ne do t’i publikojmë.
2
3
From Besim Kelmendi 05.03.2011 | 09:48
Statistics Total Posts 0 . Total topics 0 . Total forums 4 . Latest member n1g5r9 nustwb